Fassaadid, Katused, Kipsitööd, Lammutus, Korterite remontid
Juriidilised teenused, Ramatupidamine